สมัครคาสิโนออนไลน์ เว็บบอร์ด
สมัคร SCB Easy Net

ช่องทางที่ 1 สมัครที่สาขาธนาคาร

โดยนำหลักฐานประกอบ ดังนี้

- สมุดบัญชี

- บัตรประจำตัวประชาชน

1. กรอกใบคำขอใช้บริการ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส TOP และรับการแจ้งผลการทำรายการ

2. กำหนดรหัสผ่าน (Password) ชั่วคราว 8 หลัก ด้วยตนเอง

3. เมื่อการสมัครเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับรหัสผู้ใช้ (User ID) ชั่วคราวจากระบบ

4. เข้าสู่ระบบครั้งแรกด้วยรหัสผู้ใช้ (User ID) ที่ได้รับจากธนาคาร และรหัสผ่าน (Password) ที่คุณได้กำหนด ในขั้นตอนสมัครที่ www.ktb.co.th

 

ช่องทางที่ 2 สมัครที่เครื่อง ATM/ADM กรุงไทย

สอดบัตร/ใส่รหัส ATM

1. เลือก “บริการอื่นๆ” (2ครั้ง สำหรับเครื่องATM และ1ครั้งสำหรับเครื่อง ADM)

2. เลือก “สมัครใช้บริการ”

3. เลือก “เคทีบีออนไลน์”

4. กำหนดรหัสผ่านชั่วคราว 8 หลัก และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

5. เมื่อการสมัครเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ Slip ที่ระบุรหัสผู้ใช้ (User ID) ชั่วคราว 8 หลัก

6. เข้าสู่ระบบครั้งแรกด้วยรหัสผู้ใช้ (User ID) ที่ได้รับจากธนาคาร และรหัสผ่าน (Password) ที่คุณได้กำหนด ในขั้นตอนสมัครที่ www.ktb.co.th

 

ช่องทางที่ 3 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ต้องมีบัตรกรุงไทย ATM หรือบัตรกรุงไทย VISA DEBIT)

เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครที่ www.ktb.co.th แล้วคลิก KTB Online

เลือก “สมัครใช้บริการ”

 

KTB Online KTB Online KTB Online

 

** บัตร ATM รุ่นที่มีเลขที่หน้าบัตร 13 หลัก เวลาสมัครใช้บริการให้ป้อนข้อมูลดังนี้

บัตร Classic 006000 + เลขที่บัญชี 10 หลัก

บัตร Gold 006002 + เลขที่บัญชี 10 หลัก