สมัครคาสิโนออนไลน์ เว็บบอร์ด
สมัคร I Bank
สมัคร ibank

1.เข้าสู่เว็บไซต์บัวหลวงไอแบงก์กิ้งที่ www.bangkokbank.com/ibanking
คลิกปุ่ม Log on จากนั้นคลิก “สมัครบริการออนไลน์”

สมัคร ibank

2. กรอกหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม และรหัสเอทีเอ็ม โดยเลือกตัวเลขบนแป้นพิมพ์ ที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นกรอกตัวอักษรให้ตรงกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ

สมัคร ibank

3. ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และคลิก
“ยอมรับข้อตกลงฯ”

สมัคร ibank

4. กรอกข้อมูลบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลโดย

- ข้อมูลบัญชีที่ผูกกับบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ที่ใช้ในการสมัครในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ หมายเลขบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และหมายเลขสมุดบัญชีเงินฝาก (หรือหมายเลขบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และเลขที่บนหน้าเช็คซึ่งเป็นเช็คที่ยังไม่ได้สั่งจ่าย)

- ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน กรณีท่านเป็นชาวไทย หรือวันเดือนปีเกิด กรณีท่านเป็นชาวต่างชาติ และอีเมลแอดเดรส

สมัคร ibank

5. กำหนด “รหัสลับแรกเข้า (Bualuang iBanking PIN)” สำหรับใช้ Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้งแรก

สมัคร ibank

ท่านทำรายการสมัครบริการเสร็จสิ้นแล้ว – ระบบจะส่ง “รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID)” ให้ท่านทางอีเมล (ตามอีเมลที่ท่านได้กรอกในขั้นตอนที่ 3 ) เพื่อใช้ร่วมกับ “รหัสลับแรกเข้า (Bualuang iBanking PIN)” สำหรับ Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้งแรก โดย “รหัสลับแรกเข้า (Bualuang iBanking PIN)” จะหมดอายุเมื่อครบ 3 วัน นับจากวันที่ท่านสมัครบริการผ่านเว็บไซต์ ดังนั้นโปรด Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งภายใน 3 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก ที่อาจเกิดขึ้นหากต้องเริ่มทำการสมัครที่เว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด

ท่านสามารถ Log on เข้าสู่บริการได้ทันทีโดยคลิก “เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง”